Kontakt Kontakt

Siedziba Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice
46 831 20 18 lub 19
46 831 20 20

Maków, ul. Zwierzyniec 2
96-100 Skierniewice
Regon: 750015067, NIP 836-000-62-56

Nadleśniczy
Lucjan Żukowski
46 831 20 18 w. 24
Zastępca Nadleśniczego
Marcin Wierzchowski
600 474 430
Główny Księgowy
Agnieszka Kapera
46 831 20 18
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Pięcek
600 474 410

Dział Zagospodarowania Lasu

Grzegorz Karwat
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu
Tel.: 46 831 20 18 lub 19
Andrzej Jakubowski
Starszy Specjalista SL ds. Użytkowania lasu
Tel.: 46 831 20 18 lub 19
Michał Mucha
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 46 831 20 18 lub 19
Kamil Czech
Specjalista SL ds. Informatyki
Tel.: 46 831 20 18 lub 19
Magdalena Grabowska
Specjalista SL ds. obrotu drewnem
Tel.: 46 831 20 18 lub 19

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Bomba
Starsza Księgowa
Tel.: 46 831 20 18 lub 19
Henryka Janus
Starsza Księgowa
Tel.: 46 831 20 18 lub 19
Anna Szczęsna
Księgowa
Tel.: 46 831 20 18 lub 19

Posterunek Straży Leśnej

Paweł Domagalski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 600 474 411
Wojciech Bugzel
Strażnik Leśny
Tel.: 600 474 414

Stanowisko ds. Pracowniczych

Joanna Wierzchowska
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: 46 831 20 18 lub 19

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Marek Kubik
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 539 925 699
Joanna Frukacz
Sekretariat
Tel.: 46 831 20 18 lub 19
Kazimierz Kruk
Robotnik Obsługi
Tel.: 600 474 413
Stanisław Żakowski
Robotnik Obsługi

Stanowisko ds. budowlanych i mieszkaniowych

Małgorzata Felczyńska
Starszy Specjalista ds. Budowlanych i Mieszkaniowych
Tel.: 46 831 20 18