Wydawca treści Wydawca treści

Lasy monitorowane

Tereny leśne Nadleśnictwa Skierniewice są monitorowane zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi nr 21 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Administratorem zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  jest Nadleśnictwo Skierniewice, Maków ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice.

Monitoringu lasów reguluje Zarządzenie 21/12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. (zn. spr.: DK-DT-2504-1/12) w sprawie ochrony danych osobowych, w ramach obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń na terenach lasów - monitoringu lasów.

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, że:
1.    Administratorem systemu monitoringu jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice w Makowie, ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice.
2.    Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:    Dominika Rybak, e-mail:
dominika.rybak@outsourcing-iod.pl
3.    Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
4.    Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f.
5.    Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7.    Dane osobowe będą przechowywane do 30 dni,
8.    Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
9.    Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Materiały do pobrania