Wydawca treści Wydawca treści

Lasy monitorowane

Tereny leśne Nadleśnictwa Skierniewice są monitorowane zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi nr 21 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Administratorem zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  jest Nadleśnictwo Skierniewice, Maków ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice.

Monitoringu lasów reguluje Zarządzenie 21/12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. (zn. spr.: DK-DT-2504-1/12) w sprawie ochrony danych osobowych, w ramach obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń na terenach lasów - monitoringu lasów.

Materiały do pobrania