Lista aktualności Lista aktualności

Prace odnowienie w pełni!

Każdego roku polscy leśnicy sadzą około 500 milionów drzew. Oznacza to, że każdej minuty prowadzimy prace odnowieniowe używając do tego blisko 1000 drzew!

 

     Hasło „1000 drzew na minutę” wynika z prostego przeliczenia liczby 500 mln drzew sadzonych rocznie przez Lasy Państwowe na liczbę minut mieszczących się w ciągu całego roku.

 

    

 

W 2018 roku planowany rozmiar prac odnowieniowy w Nadleśnictwie Skierniewice wynosi blisko 190 ha, tym około 13 ha to odnowienie naturalne. . Do tego celu wykorzystamy ponad 1 400 000 sztuk sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów.

 

Odnawiane gatunki to:


- Sosna 700 tys. szt.
- Dąb szypułkowy – 350 tys. szt.
- Buk zwyczajny – 300 tys. szt.
- pozostałe gatunki – 150 tys. szt.

 

       Lasy Państwowe podczas prowadzenia na szeroką skalę prac odnowieniowych i zalesieniowych wykorzystyją do tego gatunki rodzime. Co więcej udział gatunków liściastych ciągle się powiększa! Dla zwiększenia różnorodności biologicznej, odporności lasu oraz zapewnienia bazy pokarmowwej dla wielu gatunków zwierząt lesnych, w tym w dużej mierze ptaków leśnicy nie zapominają również o dasadzaniu drzew owocowych i biocenotycznych.