Aktualności

Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Lasów (MDL), ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, towarzyszyć będzie hasło: „Lasy i Energia”. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami (sadzenie drzew, sprzątanie lasów i nagłaśniania tematyki w mediach).

Wydarzenia

W październikowy weekend po raz siedemnasty myśliwi z całej Polski obchodzą swoje święto podczas Hubertusa Spalskiego. Spała i okolice będą tętniły myśliwskimi obyczajami, kuchnią i muzyką.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną drewna wielowymiarowego, średniowymiarowego oraz małowymiarowego. Zakupić u nas można także sadzonki wielu roślin.

Zagrożenie pożarowe

Z uwagi na charakter drzewostanów, na większości obszarów Nadleśnictwa Skierniewice występuje duże zagrożenie pożarowe. Rozkłada się ono nierównomiernie.

Lasy monitorowane

Tereny leśne Nadleśnictwa Skierniewice są monitorowane zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi nr 21 z dnia 29 sierpnia 2012 r.