Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikacja

RDLP w Łodzi posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

 

FSC


      Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C018276) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 17 kwietnia 2013 r.


      Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Łodzi są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

      Nadleśnictwo Skierniewice informuje, że z dniem 4 maja 2017 roku następuje zmiana dotychczasowego kodu certyfikatu FSC Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu. Aktualny kod to: SGS-FM/COC-011009. Jednocześnie przestaje obowiązywać kod certyfikatu FSC nadany w dniu 11.01.2017 r. przez firmę NEPCon o numerze: NC-FM/COC-016229. Certyfikat jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 16 kwietnia 2018 r.

 

Certyfikat PEFC


      Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi informuje, że w wyniku przeprowadzonego audytu gospodarki leśnej, otrzymała kontynuację certyfikatu na kolejne 3 lata (poprzedni z 13 stycznia 2012 roku - niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC).
 
    Ostatni audyt odbył  się w dniach 4 – 6  grudnia 2017 r. Aktualny certyfikat o numerze PL PEFC-12/0006 pozostaje ważny od dnia 13.01.2018 r. do dnia 12.01.2021 r.
 
    

Dane dotyczące monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.