Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikacja

RDLP w Łodzi posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.FSC


      Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C018276) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 17 kwietnia 2013 r.


      Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Łodzi są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

      Nadleśnictwo Skierniewice informuje, że z dniem 4 maja 2017 roku następuje zmiana dotychczasowego kodu certyfikatu FSC Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu. Aktualny kod to: SGS-FM/COC-011009. Jednocześnie przestaje obowiązywać kod certyfikatu FSC nadany w dniu 11.01.2017 r. przez firmę NEPCon o numerze: NC-FM/COC-016229. Certyfikat jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 16 kwietnia 2018 r.

 

Certyfikat PEFC


      Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 13 stycznia 2012 roku uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC.
 
    Ostatni audyt odbył  się w dniach 7 – 9  grudnia 2015 r. Audytem objęto następujące nadleśnictwa: Kolumna, Złoczew, Wieluń. Sprawdzono  zgodność systemu zarządzania RDLP w Łodzi z sześcioma kryteriami audytu. Były nimi między innymi utrzymanie, wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla, zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych, utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów. Audytowi poddano również system zarządzania i nadzoru biura łódzkiej dyrekcji.
 
     W wyniku audytu stwierdzono niezgodności drugorzędne polegające na braku aktualizacji bazy SILP o  kilka  informacji dot. występowania stanowisk roślin. Spośród mocnych stron Audytorzy wskazali:

  •  zawieranie wieloletnich umów na świadczenie usług leśnych, dobrze opracowane zapisy SIWZ pozwalające na wykonywanie prac leśnych w zgodzie ze standardami  certyfikacji gospodarki leśnej,
  • roczne szkolenia i weryfikacja umiejętności pilarzy,
  • szczegółowe analizy stanu infrastruktury drogowej jednostek i systemowe planowanie inwestycji drogowych.

Certyfikat ( PL PEFC-12/0006) obowiązuje w okresie od 13.01.2015 do 05.01.2018 r.
 

 

Dane dotyczące monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.