Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Skierniewice składa się ze 166 kompleksów leśnych. Jest jeden główny kompleks o powierzchni 4668 ha (34,5% powierzchni lasów nadleśnictwa). W przedziale od 100–500 ha występuje 14 kompleksów leśnych o powierzchni 3464 ha. W przedziale 5–100 ha jest 70 kompleksów o powierzchni 2188,43 ha. Pozostałe (77) to kompleksy małe − do 5 ha.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi sprawuje nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie centralnej Polski. Zasięg terytorialny RDLP w Łodzi wynosi ponad 22 230 km² i charakteryzuje się najmniejszą lesistością, która wynosi 21% przy lesistości Polski 29,2%. Pod względem administracyjnym obszar obejmuje teren 6 województw, 37 powiatów i 217 gmin. Największa powierzchnia zasięgu działania, jest na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.