Aktualności

Zapraszamy do udziału w „V Biegu Leśnika” w Nadleśnictwie Skierniewice

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną drewna wielowymiarowego, średniowymiarowego oraz małowymiarowego. Zakupić u nas można także sadzonki wielu roślin.

Zagrożenie pożarowe

Z uwagi na charakter drzewostanów, na większości obszarów Nadleśnictwa Skierniewice występuje duże zagrożenie pożarowe. Rozkłada się ono nierównomiernie.

Lasy monitorowane

Tereny leśne Nadleśnictwa Skierniewice są monitorowane zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi nr 21 z dnia 29 sierpnia 2012 r.