Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodwy Dzień Lasów

W 2012 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Lasów, który przypada 21 marca.


       Jest to kolejna możliwość uświadomienia społeczeństwu, w jaki sposób lasy i drzewa podtrzymują równowagę ekologiczną. W tym roku MDL dedykowany jest roli lasów, jaką pełnią w zaopatrywaniu Ziemi w życiodajną wodę.
      Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), leśnicy oraz wszyscy sympatycy lasów zachęcają, aby tego dnia uczestniczyć w różnych proekologicznych przedsięwzięciach oraz nagłaśniać tematykę roli lasów dla życia każdego człowieka. Jak wylicza ONZ bowiem, to właśnie od lasów uzależniony jest byt blisko 1,6 mld ludzi na świecie…

 

                          

 

Czy wiesz, że…


1.    Tereny leśne zlewisk, zwłaszcza mokradła, dostarczają 75% świeżej wody dostępnej na Ziemi na potrzeby gospodarstw domowych, rolnictwa i przemysłu
2.    Mniej więcej jedna trzecia największych miast świata czerpie znaczną część wody pitnej prosto z leśnych obszarów objętych ochroną
3.    Blisko 80% światowej populacji, czyli 8 na 10 ludzi, jest narażone na wysoki stopień niedoboru wody
4.    Lasy zachowują się jak filtr wody, zatrzymują zanieczyszczenia w ściółce oraz minimalizują erozję gleby.
5.    Dzięki zatrzymywaniu wody wpływają na dostępność zasobów wodnych oraz ochładzają klimat.