Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca 2018 r.przypada Międzynarodowy Dzień Lasów - Lasy i Zrównoważone Miasta

 

      Zrównoważony rozwój miast to podstawa nowoczesnej strategii budowy metropolii. Prognostycy z ONZ szacują, że w 2050 r. 75 proc. społeczeństwa żyjącego na Ziemi będzie mieszkać w miastach. W skali świata obszary te zajmują niewielką powierzchnię, zalewie ok. 3 proc., niestety zużywają przy tym aż 60-80 proc. światowych zasobów i uwalniają znaczne ilości CO2 do atmosfery.

     Dlatego architekci i miejscy planiści coraz częściej opierają swoje projekty na ekologicznych założeniach m.in. Milenijnych Celach Rozwoju ONZ.
Cel nr 11 zakłada zrównoważony rozwój miast i społeczności przy równoczesnej redukcji zanieczyszczeń. Przyszłość budownictwa mieszkalnego oparta będzie głównie na ochronie jakości powietrza i zasobów środowiska.

 

 

  • Las to tlen, a tlen to życie. Codziennie przez płuca przepływa od 60 do ponad 200 g tlenu, w zależności od aktywności fizycznej.
  • W lesie organizm człowieka szybciej się regeneruje, zwłaszcza po dużym stresie czy wysiłku fizyczny.
  • Łącznie lasy Ziemi zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton.
  •  Z 1 m2 powierzchni liści drzew dostaje się do powietrza w ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu.
  • 60-letnia sosna produkuje tlen niezbędny dla trzech osób.
  • Jeden hektar lasu w ciągu doby wytwarza około 700 kg tlenu. Zaspokaja to dobowe zapotrzebowanie 2500 osób.