Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs "Ekoaktywni"

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił III edycję Konkursu „EkoAktywni", którego celem jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska na woj. łódzkiego.

Konkurs ogłoszony jest w następujących kategoriach:
•    Organizacja pozarządowa - Zgłoszeń dokonywać mogą: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie.
•    Osoba fizyczna w podkategoriach:
                    - ochrona siedlisk przyrodniczych –zgłoszeń dokonywać mogą osoby fizyczne prowadzące działania na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego;
                     - edukacja ekologiczna – zgłoszeń dokonywać mogą organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku karty zgłoszeniowe oraz regulamin.